bình tân

Tranh thủ Huawei bị Mỹ cấm vận, Apple tăng sản lượng iPhone

Mặc dù vậy lượng tăng là không quá nhiều. Theo như báo cáo của Cowen, thì Apple vừa tăng tốc độ sản xuất iPhone để tận dụng thời điểm Huawei đang bị Mỹ cấm vận nặng nề. Kế hoạch sản xuất ban đầu là 39 triệu chiếc, nhưng hiện nay đã tăng thêm 1 triệu chiếc…

Xem thêm