cách ly 14 ngày

Thủ tướng: Cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4/2020

Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xã cách ly với xã. Ngày 31/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện…

Xem thêm